Milli mücadelenin başlaması ile yurtseverler Ankara’ da toplanmaya başlar o tarihlerde küçücük bir kasaba olan Ankara yeni misafirlerini bağrına basar ancak savaştan yenilgi ile çıkan ülke yokluk ve yoksulluk içindedir kıt kaynaklar, İhtiyacın en yoğun olduğu bölgelere, cephelere sevk edilmeli cephane ve silah taşınmalı yaralılar toplanmalı hastaneler kurulmalı. Ancak araç yok, yiyecek yok, yakacak yok, cephane yok, yok. Yok. Yok. Ogün sadece bir ulusun inancı vardı damarlarında bağımsızlığı için akıtacağı kanı vardı cephede şehit olmayı onur sayan oğlu, kocası. Yollarda yalın ayak cephane taşıyan anaları nineleri dedeleri çocukları vardı. Bir ulus vardı… O gün tüm dünyanın bitti dediği bir ulus ayağa kalktı ve tüm dünyaya farklılığını gösterdi.

Bu mücadelede iki bayrak vardı biri cephede rengini şehitlerinin kanından alan ve her gün, her dakika uğruna binlerce mehmedin şehit olduğu al bayrak diğeri cephe gerisinde mücadele eden yurtseverlerin gönlünde rengini isimsiz şehitlerinin kefeninden alan ak bayrak o gün bir ulus kızılaydı Kızılay da bir ulustu.

İşte Kızılay Ankara şubesi bu günlerde doğdu Ulucanlarda bulunan aşocağımız milli mücadelenin ilk gününden günümüze tarihin kendisine verdiği görevi onurla, gururla yerine getirmektedir şehitlerimizin, gazilerimizin yemek yediği, yırtıklarının, söküklerinin dikildiği bu kutsal mekan Türk ulusunun merhamet eli olarak görevinin başındadır.

Misyonumuz

“TOPLUMUN GÜÇ VE KAYNAKLARINI HAREKETE GEÇİREREK, İNSAN SAYGINLIĞININ KORUNMASI DOĞRULTUSUNDA HER KOŞULDA, YERDE VE ZAMANDA MUHTAÇ VE KORUNMASIZ İNSANLARA YARDIM ETMEK VE TOPLUMUN AFETLERLE MÜCADELE KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ DESTEKLEMEK”

Vizyonumuz

“TÜM TOPLUMU KUCAKLAYAN VE TÜM TOPLUMUN KUCAKLADIĞI, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE SAYGINLIĞINI VE HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ GELİŞTİREN BİR İNSANİ YARDIM KURULUŞU OLMAK”

insanlik01

Savaş alanında yaralılara ayrım gözetmeksizin yardım etme isteğinden doğan Kızılay, her nerede olursa olsun insan ıstırabını ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için çabalar. Amacı insan hayatının, sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Bütün insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler.

ayrim

Kızılay, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. İnsan ıstırabını, en ivedi ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalışır.

tarafsiz

Kızılay, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.

bagimsiz

Kızılay bağımsız bir kurumdur. Kızılay, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabii, ancak kendisine her daim Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi temel ilkelerine uygun hareket etme olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.

hayir

Kızılay, hizmetlerinden hiçbir şekilde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur.

birlik

Türkiye’de “Kızılay” adı altında tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek herkese açıktır. İnsancıl faaliyetlerini bütün yurdu kapsayacak şekilde yürütür.

evrensel

Diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Kızılay, dünya çapında bir organizasyonun içinde yer alır.