aaaaa

EĞİTİMCİ EĞİTİMİNİN AMACI:

İlk yardım eğitimi verecek olan eğiticilerin ilk yardım konusunda bilgi beceri, tutum ve davranı değişikliği kazanarak ilk yardım eğitimlerini sürdürmektir.

Hedef Kitle:Sağlık personeli, Tıp Doktorları, Diş Hekimleri, Eczacılar, Biyologlar, Diş Teknikerleri, Hemşireler, Veteriner Hekimler, Sağlık Memurları, Paramedikler, Att, Tıbbi Teknologlar, Odyolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Emekli Sağlık Çalışanları, Laborantlar, Ebeler, Tıbbi Sekreterler, Sağlık Eğitimcileri katılabilirler.

 

SÜRE:

5 gün(40 saat) Standart İlk Yardım Eğitimi(sağlık personeli için) + 3 gün İlk Yardım Uygulamalı Eğitim Becerileri Eğitimi
3 gün İlk Yardım Uygulamalı Eğitim Becerileri Eğitimi(tıp doktorları için)